> Начало > Общински съвет > Правилници

Правилници

  1. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ
  2. ПРАВИЛНИК ЗА ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
  3. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  4. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОБЩИНА СМОЛЯН
  5. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОДК- СМОЛЯН
  6. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР  „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ /ПАО/” – ГР. СМОЛЯН
  7. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗООВЕТЕРИНАРНИЯ КОМПЛЕКС – СМОЛЯН
  8. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
  9. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН