> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-207 ОТ 14.05.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-207 ОТ 14.05.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

22.05.2024

ЗАПОВЕД № АП-03-14-207 от 14.05.2024 Г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решение №189, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 25.04.2024 г. по Протокол №9