СЪОБЩЕНИЕ

20.05.2024

Заседания на Постоянни комисии
23.05.2024 г. (четвъртък), зала №247

Време за работа:

Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие – от 09.30 до 10.30 часа;

Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – от 10.30 до 11.30 часа;

Постоянна комисия по здравеопазване, социална дейност, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – от 11.30 до 11.45 часа;

Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – от 11.45 до 12.45 часа.

 

I. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

• Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие:

- Водеща по т. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

- Разглежда и т. 2, 3, 4, 16.

• Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори:

- Водеща по т. 2, 3, 4, 18.

- Разглежда и т.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.

• Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта:

- Разглежда т. 15, 18.

• Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност:

- Водеща по т. 16, 17, 19.

- Разглежда и т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ 

Председател на Общински съвет