> Начало > Общински съвет > Регистър декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК > РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК

Две имена Длъжност Декларация по
чл.49, ал.1, т.1

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СМОЛЯН   

01. Ася Романова Кмет на кметство с. Арда PDF Файл
02. Славка Тунева Кмет на кметство с. Бостина PDF Файл
03. Венко Палчев Кмет на кметство с. Виево PDF Файл
04. Недко Димитров Кмет на кметство с. Влахово PDF Файл
05. Севдалин Медов Кмет на кметство с. Градът PDF Файл
06. Кичка Искилиева Кмет на кметство с. Дунево PDF Файл
07. Мехмед Хамитев Кмет на кметство с. Еленска PDF Файл
08. Радко Шукеров Кмет на кметство с. Катраница PDF Файл
09. Севдалина Маркова Кмет на кметство с. Кутела PDF Файл
10. Милко Кисьов Кмет на кметство с. Могилица PDF Файл
11. Сийка Карталова - Суркова Кмет на кметство с. Момчиловци PDF Файл
12. Даниела Кубинска Кмет на кметство с. Мугла PDF Файл
13. Стефан Парунев Кмет на кметство с. Петково PDF Файл
14. Росица Алучева Кмет на кметство с. Подвис PDF Файл
15. Милко Чаушев Кмет на кметство с. Река PDF Файл
16. Зоя Каладжиева Кмет на кметство с. Сивино PDF Файл
17. Чавдар Червенков Кмет на кметство с. Смилян PDF Файл
18. Катя Люнчева Кмет на кметство с. Соколовци PDF Файл
19. инж. Дафина Кехайова Кмет на кметство с. Стойките PDF Файл
20. Юри Кацаров Кмет на кметство с. Тикале PDF Файл
21. Севди Сираков Кмет на кметство с. Требище PDF Файл
22. Явор Говедаров Кмет на кметство с. Търън PDF Файл
23. Васил Седянков Кмет на кметство с. Широка лъка PDF Файл

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН      

01. Димитър Кацаров Председател на Общински съвет – Смолян PDF Файл

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

01. Ангел Безергянов Общински съветник PDF Файл
02. Божидар Шуманов Общински съветник PDF Файл 
03. Боян Симеонов Общински съветник PDF Файл
04. Валентин Кюлхански Общински съветник PDF Файл
05. Велко Хаджиев Общински съветник PDF Файл
06. Вижданка Младенова Общински съветник PDF Файл
07. Георги Пепеланов Общински съветник PDF Файл
08. Екатерина Гаджева Общински съветник PDF Файл
09. Елена Радева Общински съветник PDF Файл
10. Емил Келешев Общински съветник PDF Файл
11. Златина Узунова Общински съветник PDF Файл
12. Ивайло Халваджиев Общински съветник PDF Файл
13. Ивайло Турналиев Общински съветник PDF Файл
14. Иван Френкев Общински съветник PDF Файл
15. Иван Гавазов Общински съветник PDF Файл
16. Илия Томов Общински съветник PDF Файл
17. Коста Начев Общински съветник PDF Файл
18. Милен Журналов Общински съветник PDF Файл
19. Минчо Симов Общински съветник PDF Файл 
20. Михаил Тодоров Общински съветник PDF Файл
21. Петър Мирчев Общински съветник PDF Файл
22. Радой Краев Общински съветник PDF Файл
23. Росица Станевска Общински съветник PDF Файл
24. Софка Иванова Общински съветник PDF Файл
25. Стефан Сабрутев Общински съветник PDF Файл
26. Стоян Марев Общински съветник PDF Файл
27. Стоян Иванов Общински съветник PDF Файл
28. Тодор Митов Общински съветник PDF Файл