> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 ОТ 23.02.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 ОТ 23.02.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.03.2024

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 23.02.2024 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решения №№61 и 63, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 09.02.2024 г. по Протокол №6