> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседание на постоянни комисии > ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

12.02.2024

PDF Файл - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОВЕЛО СЕ НА 05.02.2024 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОВЕЛО СЕ НА 05.02.2024 ГОДИНА

PDF Файл - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ПРОВЕЛО СЕ НА 05.02.2024 ГОДИНА

PDF Файл - ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ПРОВЕЛО СЕ НА 05.02.2024 ГОДИНА