> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-600 ОТ 20.12.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-600 ОТ 20.12.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.01.2024

ЗАПОВЕД № АП-03-14-600 от 20.12.2023 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решения №№23 и 24, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 12.12.2023 г. по Протокол №4.