> Начало > Стратегически програми > ПУГМ 2023-2040 > План за устойчива градска мобилност на Община Смолян за 2023г. - 2040г.

План за устойчива градска мобилност на Община Смолян за 2023г. - 2040г.

PDF Файл - План за устойчива градска мобилност на Община Смолян до 2040г. 

PDF Файл - Бюджет и финансов план на ПУГМ на Обшина Смолян

PDF Файл - Решение №1333 от 29.08.2023г.