> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Смолян посрещна партньорите си по проект +CityxChange за двудневна работна среща

Смолян посрещна партньорите си по проект +CityxChange за двудневна работна среща

21.06.2023

 На 6-ти и 7-ми юни, Община Смолян бе домакин на работна среща за обмяна на опит с партньори по проект +CityxChange, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Проектът се изпълнява в партньорство с общо 32 партньора, включващо два водещи града - Трондхайм от Норвегия и Лимерик от Ирландия, и пет градове-последователи - Алба Юлия от Румъния, Писек от Чехия, Сестао от Испания, Смолян от България и Въру от Естония (побратимен град на Смолян).

Срещата е част от поредица от обучителни сесии, организирани от градове-последователи в проекта във връзка с подготовката за финалното събитие, по повод края на проекта, в Трондхайм. На нея присъстваха представители на градовете-последователи, на Университетът за наука и технологии в Трондхайм, който е и водещ партньор по проекта, на института ISOCARP (организация към Международната асоциация за градско и регионално планиране) и на OV group от Италия.

Двудневното събитие бе открито от заместник-кмета на Община Смолян Марин Захариев и започна с презентация на екипа на град Смолян, на която беше представен опитът на Общината с ангажиране на гражданите по теми свързани с енергийната ефективност, декарбонизация, адаптация към климатичните промени и перспективи за развитието на града и региона. Основен фокус на презентацията, и последвалата дискусия, бе работата с деца и младежи с цел развитието на Следващо Поколение Умни Граждани (Next Generation Smart Citizen) и тяхното място в бъдещето на града.

По време на втората сесия бяха обсъдени иновативните финансови бизнес модели, създадени в партньорство с OV Group, за въвеждането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в общински обекти и бе споделен опитът на различните градове в прилагането им. Сесията бе последвана от семинар воден от ISOCARP, посветен на финалното събитие в Трондхайм и как градове успешно да представят своето участие в проекта и да предадат своя опит за бъдещи проекти.

Следобедната сесия бе проведена в Sky Hub Smolyan, споделеното работно пространство на Общината, разположено в сградата на Стария общински съвет и един от центровете за иновации на града. По време на дискусията, градовете споделиха своите успехи в изграждането на Позитивни енергийни блокове и райони в рамките на изпълнението на проекта. Дискутираха се бъдещите стъпки в областта на декарбонизацията и енергийната политика, както и някои от предизвикателствата , с които различните градове са се сблъскали, както по отношение на съществуващите законовите рамки, така и при работата със заинтересованите страни. Резултатите от дискусията ще бъдат събрани и публикувани в „книга със съвети за изграждането на позитивно енергийни райони“ или PED „cookbook“.

Първият ден завърши с посещение на сградите, част от позитивния енергиен блок, разработван от Община Смолян, включващи Градския плувен басейн и Спортната зала. Там партньорите имаха възможността да се разпознаят с текущите енергийни решения в сградите и с планове на Общината за бъдещото им развитие. Партньорите посетиха с. Широка лъка и новооткрития музей-галерия „Владимир Рилски“.

Вторият ден от работната среща започна с презентация от организацията Scallable Cities, представляваща 120 европейски градове, участващи в 18 проекта за развитието на интелигентни градове и общности, част от програмата „Хоризонт 2020“. Организацията има за цел да обедини опита събран при изпълнението на проектите и да представи разработените иновативни решения. Екипът на Scallable Cities представи възможности за градовете, участващи в проект +CityxChange да се включат в обмяната на опит с партньори от други подобни проекти.

Презентацията бе последвана от панел, в който градовете участници представиха конкретни технологични решения и иновативни походи за изграждането на позитивни сгради и райони. В панела се включиха и представители от, Община Асеновград, Община Свиленград и Община Крушари и „Плеядес България“ ООД, партньори на Община Смолян по проект “Партньорство за адаптация към климатичните промени". По време на панела Община Смолян представи своя проект за разработване на широка концепция за изграждането на втори енергийно позитивен район в града. Проектът наскоро получи одобрение за финансиране в рамките на четвъртата покана от Европейския механизъм за градско развитие(EUCF- European City facility). В рамките на изпълнението на EUCF, Община Смолян трябва да изготви инвестиционна концепция, с цел осигуряване на средства за анализ и реализиране на проекта.

Партньорите от Чехия представиха конкретен пример за превръщането на едно училище на в енергийно позитивно и за иновативни решения и технологии за облагородяването на района около него с цел адаптация към климатичните промени. Представители на общините Крушари, Асеновград и Свиленград също споделиха своя опит в въвеждането на мерки за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници и представиха своите проекти, реализирани по програмата “Партньорство за адаптация към климатичните промени".

Партньорите по проект +CityxChange посетиха „Арексим“, Смолян, където се запознаха със зелените и устойчиви практики, въведени в работния процес на предприятието

Обучителната сесия предостави възможност за продължаване на диалога между участниците, представяне на местния контекст на работа и разбира се, за потапяне в богатата и уникална природа и култура на Родопите.