> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-94 ОТ 08.03.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-94 ОТ 08.03.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

10.03.2023

ЗАПОВЕД №АП-03-14-94 от 08.03.2023 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решения №№1172 и 1173, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 23.02.2023 г. по Протокол №45.