> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ +CITYXCHANGE ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ +CITYXCHANGE ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. БУРГАС.

12.12.2022

На 30 ноември 2022 г. Бургаският свободен университет гостоприемно отвори врата за ученици от средните училища в гр. Бургас и за фирми, които предлагат работни места. За първи път в историята на БСУ се организират едновременно две събития – Ден на отворените врата и Кариерна борса. Интересът и към двете събития беше голям – повече от 600 ученици от средни училища в гр. Бургас и повече от 20 фирми.

Програмата на събитието започна с официален старт, даден от ректора на БСУ – проф. д-р Милен Балтов, областният управител на област Бургас – проф. д.р. Мария Нейкова и зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на Община Бургас Красимир Стойчев.

В събитието взе участие и екипът на проект +Cityxchange, като заедно с докторанти, преподаватели и студенти от Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) представиха технологии за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, система за задвижване на роботи, демонстрация на водородна клетка, солен електролит и др. Посредством макети от Horizon Energy Box аудиторията имаше възможност да види процесите нагледно.

Надяваме се, че с това участие сме успели да спомогнем за изграждането на следващото поколение умни граждани и да привлече вниманието на подрастващите по така актуалната тема за устойчивото развитие.