> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Годишна среща на консорциума в гр. Писек, Чехия

Годишна среща на консорциума в гр. Писек, Чехия

12.12.2022

На 10 и 11 ноември 2022г. се проведе среща на консорциума в Писек, Чехия, с цел представяне на постигнатите резултати до момента и планиране на дейностите в петата година на проект +CityxChange. В нея се включиха представители на градовете последователи —Алба Юлия, Румъния, Писек, Чехия; Сестао, Испания; Въру, Eестония и Смолян, България, както и на водещите градове Трондхайм и Лимерик, заедно с водещия партньор Университета за наука и технологии в Трондхайм и други партньори. От страна на Община Смолян участваха Ефтима Петкова – директор на дирекция „СПИПТ“ в Община Смолян, Борислава Спасова - експерт по управление на Европейски проекти и програми по проект +CityxChange и Анастасия Даскалова – технически сътрудник по проект +CityxChange.

Събитието беше официално открито от заместник кмета на гр. Писек.

На двудневната работна среща, която се проведе в залата на градската библиотека, бяха обсъдени как най-добре да се извлекат всички знания и свързаните с тях процеси, които са били тествани и създадени през последните 4 години, и как да разпространим и репликираме проектите на местно ниво.
През първия ден на срещата представители от водещия град Трондхайм, Норвегия представиха своя опит в създаването на позитивни енергийни райони в града и презентираха постигнатото отчитайки успехите, неуспехите и научените уроци. А представители на другия водещ град Лимерик от Ирландия, споделиха опита си в работата с гражданите и дадоха добри примери за дейности в подкрепа на формирането на енергийни общности . През втория ден се проведоха информационни сесии и дискусии, както и ,,Работилница за разказване на истории за гражданската ангажираност“. Представени бяха видео интервюта, в които партньорите споделиха своите местни предизвикателства по отношение на работата с гражданите. Срещата даде възможност на партньорите да обсъдят своите постижения, проблеми, опит и съществуващите дилеми, свързани с темата за постигането на позитивен енергиен баланс в градовете. В рамките на програмата бяха включени и посещения на терен с цел да се представят прогресът и иновациите, които са въведени в гр. Писек като добър пример за останалите градове последователи.

Изказваме благодарности към нашите домакини в гр. Писек за гостоприемството, с което бяхме посрещнати!