> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Ученици от ПГИ ,,Карл Маркс‘‘ – гр. Смолян станаха първите участници в образователната игра „Цели з

Ученици от ПГИ ,,Карл Маркс‘‘ – гр. Смолян станаха първите участници в образователната игра „Цели за устойчиво развитие“, която се проведе по инициатива на Община Смолян, по проект +Cityxchange.

23.11.2022

Ученици от ПГИ ,,Карл Маркс‘‘ – гр. Смолян станаха първите участници в образователната игра „Цели за устойчиво развитие“ (Go Goals), която се проведе по инициатива на Община Смолян, по проект +Cityxchange.

Една от амбициозните задачи, която екипът на проека си поставя е да засили ангажираността на обществото по отношение на своето устойчиво развитие, за да бъде Смолян интелигентен град с поглед в бъдещето.

Настолната игра е създадена и проектирана от Регионалния информационен център на Организация на обединените нации. Смисълът и е да запознае децата с целите за устойчиво развитие на ООН и какво всеки един от тях може да допринесе за тяхното постигане до 2030. Участниците разполагат с 63 полета. Всеки играч или отбор поставя пионката си на полето старт и с помощта на зар се предвиждат по дъската, редувайки се. Ако играч попадне на поле ,,Цели за устойчиво развитие‘‘ от 1 до 17, той трябва да изтегли картата, съответстваща на номерът на целта. Друг играч трябва да прочете въпроса от картата. Отговаряйки на въпросите в играта, учениците се запознават със 17-те приоритетни цели, които обхващат редица важни въпроси за света, включително: премахване на крайната бедност, гарантиране, че всички деца получават добро образование, постигане на равни възможности за всички и насърчаване на по-добри практики за потребление и производство. Правилен отговор позволява на играча да хвърля зара отново. Участникът или отборът, който пристигне първи на полето „2030“ е победител!

Представянето на играта събуди голям интерес у децата. Деветокласниците се разделиха на два отбора по 6 човека, всеки от които имаше капитан със задача да чете въпросите на своя отбор. Учениците имаха време да обсъждат въпросите, възможните отговори и да вземат заедно решения, кои са правилните отговори според тях. В рамките на един учебен час, чрез тази игра, децата разбраха ролята си в бъдещето на планетата като личности, екипни играчи и най-важното, като отговорни глобални граждани. В края на часа и двата отбора получиха тематични награди за участието си.