> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-406 ОТ 08.09.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-406 ОТ 08.09.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.09.2022

ЗАПОВЕД №АП-03-14-406 от 08.09.2022 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решения №958 на Общински съвет - Смолян.