> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Резултати от кампанията – „Да създаден заедно по-чист и по-зелен Смолян“

Резултати от кампанията – „Да създаден заедно по-чист и по-зелен Смолян“

08.07.2022

В рамките на проект + CityxChange Община Смолян имаше възможността да тества иновативен инструмент за комуникация с гражданите – платформа за активно участие, чрез картиране. През изминалия месец юни се проведе проучване сред гражданите, организирано от Община Смолян. Платформата е разработена от един от партньорите в проекта, Ирландската неправителствена организация Space Еngagers, които я предоставиха за тестване в рамките на 10 дни от Община Смолян. Този инструмент е част от набора за иновации на проекта, посредством който жителите могат да експериментират и заедно да подобрят градското пространство.

Инструментът дава възможност за задаване на актуален за гражданите проблем, по който те да дадат мнения, предложения, и да посочат на картата на града местата, където проблемът да се адресира. В случая, за целите на тестването на платформата избрахме една от най-актуалните за града ни теми, а именно чистотата и отпадъците. Участниците имаха възможност да избират място на картата, на което желаят да бъдат поставени допълнително съдове за отпадъци, както и да дадат обратна връзка с препоръки, снимки или коментари. Сред възможностите за избор на съд бяха: публичен компостер, съд за строителни отпадъци, парков кош, съд за разделно събиране на отпадъците, Шишеяд – съд за пластмасови бутилки и съд за общ битов отпадък – бобър.

След обобщаване и анализиране на информацията стана ясно, че в рамките на тестовия период са гласували 65 човека. Според анкетираните най-голяма нужда в градa има от съдове за разделно събиране на отпадъците. Анализираните данни са показали, че има голям интерес за поставяне на т.н. Шишеяд във всеки квартал на града, както и в с. Смилян, а най-малко гласували са за поставяне на паркови кошове.

Инструментът се хареса на гражданите и получи позитивни коментари.

Сред препоръките дадени от гражданите на гр. Смолян са: предоставяне на повече такива инструменти, насърчаване на гражданския контрол и поставяне на съдове за отпадъци на база на брой живущи хора, видеонаблюдение на критични участъци и глобяване на нарушителите. Според гражданите е необходимо също и да се разясни по-добре кога, как и къде може да се изхвърля електрическо и електронно оборудване и строителни отпадъци. Участник в кампанията е дал предложение за въвеждане на часово време, в което гражданите да изхвърлят своите отпадъци и съответно - извозването им да става също в час, когато няма трафик. Това от своя страна, според анкетирания ще реши проблема със застояването на отпадъци и лошата миризма през лятото. Част от гражданите смятат, че е необходимо закупуването на камион за машинно метене на улиците с прахосмукираща инсталация. От получения снимков материал се вижда нагледно, къде анкетираните предлагат да бъдат поставени допълнително съдове за отпадъци.

Благодарим на всички, използвали иновативния инструмент и дали своя принос с идеи и предложения за подобряване на облика на града ни! Община Смолян ще продължи да работи в посока подобряване комуникацията с гражданите, чрез използване на иновативни инструменти и подходи, осъзнавайки, че за успешното градско развитие, ориентирано към нуждите на гражданите се нуждаем от качествени данни, обединено мислене, нови начини за правене на нещата и подкрепата и приноса на общностите на всички етапи.

Така получените данни са предоставени на дирекция „Строителство и околна среда“ за анализиране и вземане предвид при осъществяване на планирането и организацията на управлението на отпадъците в Община Смолян и свързаните с това инициативи, финансирани от бюджета на общината и от Европейски проекти.