> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > На 29.06.2022г. екипът на проект ,,+CityXchange” към Община Смолян проведе играта ,,Климатична фреск

На 29.06.2022г. екипът на проект ,,+CityXchange” към Община Смолян проведе играта ,,Климатична фрескa“ с младежите от Млади изследователи за младежко развитие ,,YIYD”.

30.06.2022

Екипът на проект ,,+CityXchange” към община Смолян проведе информационно образователната игра ,,Climate Fresk” в младежки център Млади изследователи за младежко развитие ,,YIYD”.

,,Climate Fresk“ е интерактивна, образователна и обективна игра, представяща установени научни факти за климата и тяхната взаимовръзка. Събитието се състоя на 29.06.2022г. в младежкото пространство в Смолян, като в него се включиха 15 участника от различни възрасти – студенти, ученици и работещи. Те имаха възможност, чрез споделено разбиране на действащите механизми да водят открит и положителен разговор, относно решенията за климата и тяхното влияние на местно ниво.

Целта на събитието, организирано от Община Смолян е да запознае колкото е възможно повече хора с причините и последствията от измененията на климата, начините за адаптация и ролята на всеки един от нас за опазване на околната среда. Подреждането на климатичната мозайка с различни участници от различни възрасти допринася както за повишаване на информираността на участниците, така и провокира ползотворна дискусия за проблемите на местно ниво и начините за тяхното адресиране. Участниците бяха активни с предложения за конкретни мерки и инициативи, които биха могли да се осъществят в партньорство между местна власт, гражданско общество и бизнес. Някои от идеите включваха пригаждане на градската среда за транспорт с велосипеди, използване на електрически тротинетки, замяна на отоплителните уреди, използване на дъждовна вода, залесяване и почистване на зелените площи и други.

До този момент играта е провеждана с ученици от ЕГ ,,Иван Вазов“ – гр. Смолян, ПГИ ,,Карл Маркс“ – гр. Смолян, ОУ ,,Отец Паисий“ – гр. Смолян, както и с участници от различни организации в споделено работно пространство ,,Sky Hub Smolyan”.

Благодарим на младежите от YIYD за участието!