> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-216 ОТ 07.06.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-216 ОТ 07.06.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

28.06.2022

ЗАПОВЕД №АП-03-14-216 от 07.06.2022 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решения №№ 854, 859, 862, в частта му на т. II.1 и 881/26.05.2022 г. на Общински съвет - Смолян.