> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Да създадем заедно по-чист и по-зелен Смолян

Да създадем заедно по-чист и по-зелен Смолян

17.06.2022

От 20-ти до 26-ти юни, Община Смолян организира проучване за подобряване на сметосъбирането в нашия град. Кампанията ще се проведе посредством онлайн инструмент, който дава възможност на града и неговите жители да експериментират и заедно да работят за подобряване на градското пространство. Той е предоставен на Общината безвъзмездно от партньорите ни по проект + CityxChange, финансиран от програма Хоризонт 2020.

През изминалите няколко седмици в Смолян бе проведена анкета сред гражданите за това как биха искали да изглежда Смолян през 2050. Независимо от възрастта и нагласите на анкетираните, всички споделиха желанието си да живеят в един чист и подреден град. Настоящата кампания предоставя възможност на гражданите на Смолян да изразят своето мнение за това къде в града има нужда от поставяне на допълнителни съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране. Общината разполага също и с определен брой паркови кошове, публични компостери и съдове за изхвърляне на строителни отпадъци и се надява да получи от всички нас обратна информация къде е най-необходимо те да бъдат разположени.

За участие в кампанията посетете адрес https://pluscities.giscloud.com/ или сканирайте QR-кода, който може да бъде намерен както в социалните мрежи на Общината така и на ключови места из града. След отваряне на страницата, изберете място на картата, на което искате да бъде поставен съответния съд или съдове, натиснете бутона „Add place or idea” и попълнете кратка анонимна анкета, в края на която имате възможност да напишете препоръки или предложения по темата.

Важно е всички ние да сме активни и да дадем своя принос за подобряване облика на града ни!