> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Визия на младите за бъдещето на града ни

Визия на младите за бъдещето на града ни

19.05.2022

„Да има повече събития като това“ беше сред най-предлаганите добри примери и инициативи, които младежите искат да се реализират в града ни. В Европейската седмица на младежта Община Смолян организира забавно-развлекателно събитие, насочено към младежката публика, на което специални гости бяха изпълнителите Торино, Пашата и инфлуенсъра Ballan. Концертът бе по повод Европейска година на младежта 2022 и бе открит от зам.-кметът Марин Захариев. Известните на младежите гости събраха многобройна публика от почитатели на Амфитеатър – Смолян. Събитието бе подкрепено и от проект ,,+CityxСhange” , финансиран по програма Хоризонт 2020, в който една от целите е по-активното участие на гражданите в процесите по формиране на местните политики за изграждане на едно по-добро бъдеще за младото поколение. В рамките на проекта общината разработва и Визия за Смолян 2050.

На открито бе поставена шатра, която бе превърната в своеобразна лаборатория за идеи. Там младите хора имаха възможност да дадат своето мнение и да попълнят анкета посредством QR код, където да представят своите предложения, относно устойчивото развитие на града и това как можем съвместно да градим бъдещето си. Анонимната анкета от три кратки въпроса, които се обобщават в Мотото на събитието ,,Визия за Смолян през очите на младежите“ и ,,Моят глас има значение“ бяха зададени на участници от различни възрастови групи. Въпросите бяха свързани с това какво биха искали да се промени в Смолян, да бъдат дадени добри примери или инициативи, които да се реализират в града и как гражданите искат или мечтаят да изглежда Смолян след 30 години. Всеки желаещ имаше избор да попълни анкетата виртуално или на хартия и да даде своите предложения. Изявилите желание и попълнили въпросите получиха подаръци от екипа на проект ,,+CityxChange” към Община Смолян. Събитието бе подкрепено и от младежките организации в града, като Млади изследователи за младежко развитие предоставиха информационни материали за младежите, а техни представители подпомогнаха екипа на общината. Над 100 анкети бяха попълнени, като видно от отговорите, младите хора в Смолян мислят за града ни, отправят градивно своите предложения и приветстваха организирането на повече концерти и културни събития в града, както и разнообразни артистични прояви и театрални вечери, пожелават си да има повече атракции като ледена пързалка през зимата, скейт парк, велоалеи, както и дават различни предложения свързани с подобряване на инфраструктурата и улиците и създаване на повече паркови пространства. Предложенията получени посредством анкетата показват, че визията на младежите за бъдещето на града е като по-модерен, по-чист, зелен и с повече места за забавление и отдих, с развита икономика, която да осигурява добър стандарт за живот на семействата.

Мотивирани от активността и ангажираността с бъдещето развитие на Смолян от страна на гражданите, екипът на проект ,,+CityxChange” ще предложи да се поставят QR кодовете и на други възлови места в града ни, за да могат повече хора да дадат своите мнения и препоръки за конкретните райони в които живеят. Може да дадете вашите предложения и тук : Визия за Смолян 2050 (google.com)