> Начало > Проекти > AGORA-Democratic Values & Culture in Europe > Младежи от Смолян взеха участие в четвъртата среща по проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтyp

Младежи от Смолян взеха участие в четвъртата среща по проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтypa в Eвpoпa“

11.05.2022

  

На 04 и 05 май 2022 г. в гр. Атина, Гърция се проведе четвъртата среща в рамките на проект „AГOPA - Дeмoĸpaтични цeннocти и ĸyлтypa в Eвpoпa“, финансиран по програма „Европа за гражданите“. Припомняме, че Община Смолян е един от 5-те партньора по проекта заедно с Община Атиену, Кипър – водещ партньор; Община Санта Мария да Фейра, Португалия; Община Чинисело Балсамо, Италия и Институт за изследвания и обучение по европейски въпроси, Атина, Гърция.

Участие взеха младежи от ППМГ „Васил Левски“ – Мария Щилянова и Илияна Чаушева; ПГИ „Карл Маркс“ – Димитър Заимов и Таня Георгиева и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Стефани Симеонова. Те бяха придружени от представители на Община Смолян.

Срещата беше насочена към структурния диалог между младежите и представители на местните власти и местните общности. В тази връзка беше организирано действие за симулация на пленарна сесия на Европейския парламент на тема "Европейска зелена сделка: оценка на новите възможности, заплахи и рискове за околната среда". Симулацията представляваше "ролева игра", по време на която младежите бяха поканени да обменят мнения, да преговарят и да достигнат съвместни решения в качеството на член на Европейския парламент с цел да разработят свои собствени идеи и да дадат предложения. Целта на симулацията бе да предостави на младите хора информация относно работните процеси и функционалността на Европейския парламент и институциите на ЕС като цяло, да повиши осведомеността на младежите относно европейското гражданство, както и да помогне за развиването на умения като работа в екип, участие в дебат и да ги провокира да изразяват позицията и мнението си открито, така че да бъдат чути.

Представителите на Община Смолян се включиха активно в дейностите и допринесоха за провеждането на полезна и информативна дискусия заедно с младежите от Кипър, Гърция, Италия и Португалия, като показаха гражданска позиция и познания по зададената тема. Четвъртата среща по проекта е заключителна по отношение на подготовката на общ документ от името на партньорите, който ще адресира идентифицирани важни за младежите теми и ще препоръча конкретни мерки и дейности. Предложенията ще бъдат представени на среща с депутати от Европейския парламент в Брюксел през м. юли 2022 година.

Проект "АГОРА-демократични ценности и култура в Европа" има за цел да насърчава европейското гражданство и да подобри условията за демократично участие на ниво Европейски съюз на младите хора чрез провеждане на дейности на т. нар. „структуриран диалог“.

До момента са реализирани следните дейности по проекта:

  • В периода 9 – 10 септември 2021 г. се състоя откриваща среща на проекта. Домакин бе водещият партньор – Община Атиену, Кипър. В срещата взеха участие по 8 човека от всеки партньор, като от страна на Община Смолян участваха представители на младежки организации, младежи и представители на местната власт.
  • В периода 21 – 22 октомври 2021 г. се състоя втората среща по проекта, в която Община Смолян беше домакин на 44 гости от страна на партньорските организации. В събитието се включиха млади хора и членове на младежки организации от Смолян, които заедно с гостите на събитието имаха възможност да участват в презентации, уъркшопи и дискусии, включително по методите на неформалното обучение. По време на срещата в Смолян се постави началото на съставянето на общия документ, отразяващ актуалните нужди и идентифицирани решения за справяне с предизвикателствата пред младежите от 5-те държави, участващи в проекта.
  • В периода 17 – 18 март 2022 г. се състоя третата среща по проекта в гp. Чиниceлo Бaлcaмo, Италия. В срещата взеха участие по 10 човека от всеки партньор, като от страна на Община Смолян участваха младежи и представители на местната власт, които се включиха активно във всички дейности и дискусии, като работиха по актуални за младежта теми, като изменение на климата; демокрация, прозрачност и здравен статус: дисбаланс между страните от ЕС; екстремизъм и популизъм; миграции и др.
  • В периода 5 - 6 май 2022 година се състоя срещата в Атина, за която споменахме по-горе.

Предстои официална среща в Брюксел през м. юли между представители на партньорите и евродепутати и заключителна среща в Атиену, Кипър.