> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Община Смолян проведе демонстрация на различни видове възобновяема енергия в ,,Sky Hub Smolyan” с уч

Община Смолян проведе демонстрация на различни видове възобновяема енергия в ,,Sky Hub Smolyan” с участие на ученици от СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян

28.04.2022

 

На 27.04.2022 г. екипът на проект „+CityxChange“ проведе информационно и обучително събитие за представяне на различните начини за генериране на енергия с помощта на специалния демонстрационен комплект ,,Хоризонт”. Събитието, инициирано от Община Смолян се състоя в споделено работно пространство ,,Sky Hub Smolyan” и е насочено към развитието на дейности в допълнение към учебната програма, насочени към младото поколение с цел развиване на Next Generation Smart Citizen (Следващото поколение умни граждани).

Десетокласниците от СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян бяха първите желаещи да участват в процеса на изпробване на различните методи за генериране на зелена енергия, като взеха активно участие в опитите.

Посредством демонстрационните модули за възобновяема енергия, бяха показани в пълнота начините, по които технологията на горивните клетки взаимодейства с възобновяемите енергийни източници, за да създаде изцяло устойчива енергийна мрежа. По време на опитите бяха използвани вятърна енергия, горивна клетка за солена вода, кинетична енергия от ръчно динамо и демонстрация на потенциала за съхранение на супер кондензатор, както и други източниците на енергия. Комплектът предостави възможност за експерименти и демонстрация на научните принципи.

Учениците проявиха интерес относно това как на практика могат да бъдат приложени изпробваните методи. В края на демонстрацията присъстващите получиха отговори на въпросите, породили се у тях от видяното и споделиха своя опит и идеи за бъдещата визия на града.