> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > Преслист от провеждането на информационно-образователно събитие „Климатична фреска“ в гр. Смолян на

Преслист от провеждането на информационно-образователно събитие „Климатична фреска“ в гр. Смолян на 11.04.2022 г. в Sky Hub Smolyan

12.04.2022

 

Смолян стана един от първите градове в България, домакини на играта ,,Климатична фреска‘‘, която се проведе в деня на отворените врати в споделено работно пространство ,,Sky Hub Smolyan’’. Инициативата беше по повод предстоящият Международен ден на Земята – 22 Април и се осъществи, като част от дейностите на проект ,,+CityxChange“, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Гости-фасилитатори на играта бяха Мартин Заимов и Тома Заимов, които напътстваха участниците да открият сами причинно-следствените връзки между човешката дейност и различните елементи на климатичните промени. В играта взеха участие преподаватели и студенти от Физико-технологичния факултет на Пловдивски Университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, студенти от Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър‘‘ – филиал Смолян , Директора на СУ,,Св.Св. Кирил и Методий‘‘ и учители , представители на общинска администрация и др.

Участниците бяха разделени на групи – 2 на български език и 1 на английски език, като играта продължи три часа. Един час бе посветен за начална дискусия и подреждане на картите, един час за начертаване на връзките на фреската и един час представяне на резултатите.

В края на играта всички участници споделиха впечатления и дадоха предложения за конкретни действия, които според тях биха оказали положителен ефект за града ни за да бъде по-зелен, по-чист, устойчив и да постигне целите за намаляване на въглеродните емисии. Събитието завърши с позитивна нагласа за промяна и предложения, за които да реализираме заедно.

Благодарим на всички участници!