> Начало > Администрация > Кметове на кметства и кметски наместници > СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

 

№ по ред Кметства и населени места към тях Имена на кмета Телефони Имейл - адрес

I. КМЕТСТВА

01. с. АРДА
с. Алиговска
с. Гоздевица
с. Гудевица
с. Речани
Ася Романова 03028/2236
0885660141
kmetstvo-arda
@smolyan.egov.bg
 
02. с. БОСТИНА Славка Тунева 03019/2321
0885660170
kmetstvo-bostina
@smolyan.egov.bg
 
03. с. ВИЕВО Венко Палчев 03022/2287
0885660142
kmetstvo-vievo
@smolyan.egov.bg
 
04. с. ВЛАХОВО
с. Кокорово
с. Орешец
Недко Димитров 0301/80177
0889237596
kmetstvo-vlahovo
@smolyan.egov.bg
 
05. с. ГРАДЪТ  Севдалин Медов 03054/2432
0885660165
 kmetstvo-gradat
@smolyan.egov.bg
06. с. ДУНЕВО Кичка Искилиева 0879903547 kmetstvo-dunevo
@smolyan.egov.bg
 
07. с. ЕЛЕНСКА Мехмед Хамитев  0879903548  kmetstvo-elenska
@smolyan.egov.bg
08. с. КАТРАНИЦА Радко Шукеров 03029/2711
0885660167
kmetstvo-katranitsa
@smolyan.egov.bg
 
09. с. КУТЕЛА Севдалина Маркова 03059/22 44
0885 660161
kmetstvo-kutela
@smolyan.egov.bg
 
10. с. МОГИЛИЦА
с. Бориково
с. Димово
с. Исьовци
с. Киселчово
с. Кремене
с. Надарци
с. Попрелка
с. Потока
с. Ухловица
с. Черешките
с. Черешово
с. Черешовска река
Милко Кисьов  03036/5331
0885660156
kmetstvo-mogilitsa
@smolyan.egov.bg
 
11. с. МОМЧИЛОВЦИ Сийка Карталова – Суркова 03023/2277
0885660145
kmetstvo-momchilovtsi
@smolyan.egov.bg
 
12. с. МУГЛА
с. Чамла
Даниела Кубинска 03058/2335
0879999824
kmetstvo-mugla
@smolyan.egov.bg
 
13. с. ПЕТКОВО
с. Белев дол
Стефан Парунев 03029/2261
0879903534
 kmetstvo-petkovo
@smolyan.egov.bg
14. с. ПОДВИС
с. Остри пазлак
с. Ровина
Росица Алучева 03054/2322
0885660148
 kmetstvo-podvis
@smolyan.egov.bg
15. с. РЕКА Милко Чаушев 03054/2523
0885660150
kmetstvo-reka
@smolyan.egov.bg
 
16. с. СИВИНО
с. Люлка
с. Сърнино
Зоя Каладжиева 03037/2330
0885660173
kmetstvo-sivino
@smolyan.egov.bg
 
17.

с. СМИЛЯН
с. Баблон
с. Букаците
с. Вълчан
с. Змиево
с. Горово
с. Ельово
с. Кошница
с. Липец
с. Милково
с. Чеплетен

Чавдар Червенков 03026/2260
0885660151
kmetstvo-smilyan
@smolyan.egov.bg
 
18. с. СОКОЛОВЦИ Катя Люнчева 03023/2308
0885660176
kmetstvo-sokolovtsi
@smolyan.egov.bg
 
19. с. СТОЙКИТЕ
с. Водата
с. Грашица 
инж. Дафина Кехайова 0309/58466
0885660152
 kmetstvo-stoykite
@smolyan.egov.bg
20. с. ТИКАЛЕ Юри Кацаров 03054/2314
0885660178
kmetstvo-tikale
@smolyan.egov.bg
 
21. с. ТРЕБИЩЕ Севди Сираков 03024/2231
0885660179
 kmetstvo-trebishte
@smolyan.egov.bg
22. с. ТЪРЪН Явор Говедаров 03024/2283
0885660153 
kmetstvo-taran
@smolyan.egov.bg
 
23. с. ШИРОКА ЛЪКА
с. Върбово
с. Гела
с. Заевите
с. Кукувица
с. Магарджица
с. Сливово
с. Солища
с. Стикъл
Васил Седянков 03030/2310/23
0885660154 
 kmetstvo-sh.laka
@smolyan.egov.bg

     II. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

01. с. БУКАТА Зоя Пеева 0885660158 kmetstvo-bukata
@smolyan.egov.bg
 
02. с. ГОРНА АРДА
с. Билянска
с. Средок
Елмира Ананиева 0885660163 kmetstvo-g.arda
@smolyan.egov.bg
 
03. с. ЛЕВОЧЕВО
с. Писаница
с. Хасовица 
Борис Сираков 03034/2320
0885660177 
kmetstvo-levochevo
@smolyan.egov.bg
 
04. с. ЛЪКА Емил Кръпчев 03054/2320
0885660171
kmetstvo-laka
@smolyan.egov.bg
 
05. с  ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО
с. Габрица 
с. Фатово
с. Чучур
Христо Мусорлиев 03039/2275
0885660149
kmetstvo-p.serafimovo
@smolyan.egov.bg
 
06. с. СЕЛИЩЕ Владимир Ратайски 0885660157 kmetstvo-selishte
@smolyan.egov.bg
 
07. с. СЛАВЕЙНО   03022/2287
0885660142
 kmetstvo-slaveino
@smolyan.egov.bg
08. с. СТРАЖА Добрин Адамов 0301/64149
0879903550
kmetstvo-straja
@smolyan.egov.bg
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Списъкът е актуализиран на 27 март 2024 г.