> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда > BG16M1OP002-2.009-0027-С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ДЕПОНИРАНИТЕ О

BG16M1OP002-2.009-0027-С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

17.03.2022


Повече информация за проекта, може да намерите в следната презентация.


 


ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН УЧЕНИЦИ СЕ ОБУЧАВАХА КАК ДА НАМАЛЯТ КОЛИЧЕСТВАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Презентация от финална пресконференция


В ОБЩИНА СМОЛЯН Е ДОСТАВЕН И ФУНКЦИОНИРА 3-D ПРИНТЕР ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА


 

 

„Заедно за по-зелен Смолян: Учи се и действай!“ - презентационен клип
 

 

 

„Заедно за по-зелен Смолян: Учи се и действай!“ - презентационен филм

 

Обучителен филм,
подходящ за начален курс на обучение
„Заедно за по-зелен Смолян: Учи се и действай!“

 

Обучителен филм,
подходящ за основен курс на обучение
„Заедно за по-зелен Смолян: Учи се и действай!“

Обучителен филм,
подходящ за среден курс на обучение
„Заедно за по-зелен Смолян: Учи се и действай!“

 

 

11.10.2023 г.

 

PDF Файл - ПОКАНА ЗА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


  

14.09.2023 г.

 

PDF Файл - ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ


 

13.05.2022 г.

 

PDF Файл - ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


 

09.05.2022 г.

 

PDF Файл - ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


 

17.03.2022 г.

 

ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 Г.

Като част от политиката за опазване на околната среда и адаптацията с климатичните промени, Община Смолян стартира изпълнението на пореден проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“ е финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Прочетете повече