> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-69 ОТ 10.02.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-69 ОТ 10.02.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.02.2022

ЗАПОВЕД № АП-03-14-69 от 10.02.2022 г. на Областния управител на Област Смолян, относно Решение №734, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 27.01.2022 г. по Протокол №31.