> Начало > Проекти > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ > Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастн

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4

 

 

 

 

 

 

19.11.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ