> Начало > Проекти > AGORA-Democratic Values & Culture in Europe > Проект "АГОРА-Демократични ценности и култура в Европа"

Проект "АГОРА-Демократични ценности и култура в Европа"

13.10.2021

Проектът е насочен основно към младежите, като дейностите предвиждат провеждането на семинари, на т.нар. „стуктуриран диалог“, на АГОРА - дебат на обществени места, посредством които младите хора от партньорските общини ще навлязат в темите за европейските права, европейската идентичност и активното участие, запознавайки се с демократичните процеси и политики и срещайки се с хората, които взимат политическите решения. Така проектът изпълнява основната цел на Програма „Европа за гражданите“ за насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за демократично участие на ниво Европейски съюз на младите хора. Дейностите по проекта ще предоставят на младежите по-добро разбиране за ценностите на Съюза и за своите права. Социална и междукултурна ангажираност на ниво ЕС също така се постига чрез включване на разнородни целеви групи и на младежи от различни националности.

Проектът предвижда следните дейности:

  • Провеждане на структуриран диалог, който ще се съсредоточи върху дебата за евроскептицизма под надслов „Как изпълняването на европейските права на гражданите се бори с тенденциите в евроскептицизма. Солидарност на ЕС във времена на криза “;
  • Двудневни семинари за въпросите на ангажираността на младите към европейските инициативи;
  • АГОРА – открит диалог - диалог в публично пространство, където ще се проведе симулация на демократичен процес при вземане на решения, както по време на Древна Атина. По време на АГОРА младите участници ще общуват с академици, представители на местните власти и местна общност.
  • Писане на доклади и презентации. Докладите ще се основават на резултатите от семинарите и от структурания диалог. Представянето на документа ще се проведе по време на публично събитие в Брюксел с присъствието на народни представители, млади хора и преса. Събитието ще се организира от Община Атиену и Института за изследвания и обучение по европейските въпроси.


Партньорската мрежа се състои от:

  • Община Атиену, Кипър, водещ партньор. Община Атиену е село в област Ларнака, Кипър. Това е едно от само четири села, разположени в буферната зона на Организацията на обединените нации. Днес Атиену има население от около 5000 души и от 1990 г. е дом на археологическия проект Athienou College в колежа Davidson. Кметството на града включва музей на местната история и култура, който е създаден през 2008 г. Община Атиену участва и е реализирала различни проекти чрез европейски фондове.
  • Община Санта Мария да Фейра, Португалия. Санта Мария де Фейра се намира в района на Авейро и има население от около 135 000 души. Градът разполага с безброй исторически паметници и архитектурни шедьоври.
  • Община Чинисело Балсамо, Италия. Градът е разположен в северозападна Италия, провинция Милано, регион Ломбардия. Разположен е на 158 m надморска височина. Населението му е 74 326 души (към 31 март 2011 г.). Общината се състои от два по-малки града, Чинизело и Балсамо, които се обединяват през 1928 г.
  • Институт за изследвания и обучение по европейски въпроси, Атина, Гърция. Институтът I.R.T.E.A. е създаден от специализирани млади учени и има за цел да преодолява пропастта между академичните знания и обществото, политиката и бизнеса. I.R.T.E.A. оперира в Атина, Гърция, за да подпомага не само обществото в Гърция, но и нейния консултативен статут към ролята на Европейския парламент и политиката в европейските институции. Основна цел на I.R.T.E.A. насърчава структуриран и отворен диалог между служителите на гражданското общество и ЕС и насърчава гражданската ангажираност.

Община Смолян като партньор ще допринесе за постигането на целите на проекта, като участва активно във всички дейности и ще домакинства една от срещите по проекта в периода 21-22.10.2021 г. на територията на град Смолян, в която да се включат 107 участници. Диалогът ще осигури подобряване разбирането на младите участници за ценностите на ЕС като солидарност, свобода, единство, толерантност; повишаване на осведомеността по въпроса за евроскептицизма; насърчаване на активното гражданство и чувството за принос към процеса на вземане на решения на европейско ниво; популяризиране на европейските ценности; насърчаване на активното гражданство; популяризиране на европейската идентичност; насърчаване на участието на местните власти.

За повече информация: Agora (agora-project.eu) и AGORA - Democratic Values & Culture in Europe | Facebook