> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-180 ОТ 09.06.2021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-180 ОТ 09.06.2021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.06.2021

ЗАПОВЕД № АП-03-14-180 от 09.06.2021 г. на Областния управител на Област Смолян за връщане на Решение №555/27.05.2021 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 - дневен срок от получаването му.