> Начало > Екология > Информация > ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.

20.05.2021

Програмата за управление на отпадъците на Община Смолян за периода 2016 – 2020 година определя рамката за поетапно достигане на стратегическите цели, съответстващи на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), чрез изпълнение на мероприятия, дейности и мерки, включени в подпрограми към всяка цел.

С пълния текст на отчета за излълнение на програмата, може да се запознаете от прикачените файлове.


PDF Файл - Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Смолян за 2020г.

PDF Файл - Решение №542/28.04.2021г на общински съвет Смолян