> Начало > Стратегически програми > ПДУЕ 2021-2030 > План за действие за устойчиво развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021-2030 г.

План за действие за устойчиво развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021-2030 г. на община Смолян

26.11.2020

 

PDF Файл - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2024-2026 г.

PDF Файл - План за действие за устойчиво развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021-2030 г. на община Смолян

PDF Файл - Отчет и анализ на резултатите от действащия План за действие за устойчиво енергийно развитие на община Смолян 2020 г.

PDF Файл - Решение на РИОСВ - Смолян за екологична оценка на Плана