> Начало > Проекти > CITYXCHANGE > МОЯТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2050-ТА ГОДИНА

МОЯТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2050-ТА ГОДИНА

17.08.2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 

 

Как си представяш нашия град Смолян след 30 години?

На 18 Юни отбелязваме 60 години от обединението на град Смолян. През тези 60 години градът ни се разви и промени много. Много усилия бяха положени и продължаваме да полагаме, за да направим нашия град Смолян модерен Европейски град, устойчив към изискванията на съвремието. Изправени сме пред редица предизвикателства на градското планиране и развитие, за да сме в крак със световните тенденции за устойчиво развитие, свързвани с въвеждане на екологични стандарти, преход към интелигентно организирани градове и хармонична градска среда. Умните градове в икономически и социален аспект са насочени към бъдещето.

По повод годишната и с поглед в бъдещето, като Кмет на Община Смолян каня всички деца и младежи до 18 години, да представят своята идея за бъдещето на града ни.

Нека помечтаем смело за това как искаме да изглежда нашият град след 30 години.

Община Смолян обявява конкурс на тема „Моят Смолян през 2050-та година“. Може да представяте своите идеи, използвайки следните категории:

 • Категория „Изобразително изкуство“ – рисунки, апликации или други творби по зададената тема с материали по избор.
 • Категория „Литературно творчество“ – кратки разкази или есета в обем до две страници. 
 • Категория “Мултимедия“ – кратко видео или презентация, представено от един или група автори с продължителност до 5 минути. Видеото би могло например да представя виртуална разходка из града, в която разказвате как бихте желали да се промени той в бъдеще, интервю с един или повече участници по темата и други.

Възрастови групи:

 1. Деца до 7 години
 2. Ученици от 1-4 клас
 3. Ученици 5-8 клас
 4. Ученици 9-12 клас

Начало на конкурса: 18.06.2020 г.

Краен срок за участие: 16.10.2020 г.

Необходимо е родител/настойник да подпише декларация за съгласие за участие в конкурса и за публикуване на творбата в интернет страницата на Община Смолян, в електронни и печатни публикации, свързани с конкурса. При групово участие е нужна отделна декларация за всеки от участниците.

Желаещите да участват следва да изпратят творбата си в електронен вариант заедно с подписана и сканирана декларация на: [email protected] , като в темата на е-mail-а задължително цитират заглавието на конкурса. Да се има предвид следното:

 • За категория „Мултимедия“, в случай, че файлът е твърде голям за прикачване към e-mail, моля да изпратите линк за сваляне на файла.
 • За категория „Изобразително изкуство“ – сканирано или заснето копие.

Постъпилите творби ще бъдат оценени по своята оригиналност, задълбоченост, ангажираност към проблемите на града ни.

Голямата награда – таблет – ще бъде присъдена на участника с най-оригинална идея. Във всяка категория ще бъдат излъчени победители, които ще получат награди, а всички участници ще получат грамоти за участие.

Участниците в конкурса ще бъдат оценени от компетентно жури. Наградите на победителите ще бъдат връчени от кмета на Община Смолян.

Тази година – 2020, е година на планиране за Община Смолян. Това е период, в който подготвяме стратегически документи с голямо значение за бъдещото развитие на общината. Вярваме, че идеите и мнението на бъдещото поколение на Смолян трябва да бъдат чути. Най-подходящите предложения ще бъдат включени в стратегическите планове на Община Смолян:

 • План за интегрирано развитие на Община Смолян 2021-2027;
 • План за действие за устойчива енергия и климат на Община Смолян до 2030 г.;
 • Смела визия за град Смолян с хоризонт 2050, разработвана по проект +CityxChange по програма „Хоризонт 2020“.


За въпроси: тел: 030167637