РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2019 г. до 02.01.2020 г.