РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2017 г. до  01.01.2018 г.