> Начало > Общински съвет > Председател > ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ


 • Бакалавър "Счетоводство и контрол"
 • Магистър "Финансов мениджмънт" в ПУ"Паисий Хилендарски
 • Притежава сертификати: „Международни счетоводни стандарти”, „Компютърна грамотност”, „Новаторство и бизнес ориентирано управление”, „Защита на класифицираната информация” и други от участия в различни курсове и специализации
 • Сертификати по ИСО 9001:2008 - "Вътрешни одитори на системи за управление на качеството" и 19011:2011 27001:2013 "Интернационални системи - Вътрешен одитор за управление на сигурността на информацията"
 • Средно специално образование в ИТ „Карл Маркс” –гр.Смолян, специалност „Счетоводство и контрол”


КАРИЕРА


 • През 2011 г. е назначена за директор на дирекция „ФСДБ” в община Смолян
 • От 1996г. до 2011г. е била управител на фирма и гл. счетоводител на дружество
 • Работила е като счетоводител и зам.- гл. счетоводител до 1989год., след това до 1996 г. като гл. счетоводител
 • Член е на Съюза на счетоводителите в България
 • От 2007 г. до 2011г. е била общински съветник
 • От 2011 г. до 2015 г. е Директор дирекция "ФСДБ"
 • От 2015 г. до 2019 г. е заместник-кмет 

 


e-mail : [email protected]