> Начало > Общински съвет > Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 > РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Трите имена Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.2

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

1. Николай Тодоров Мелемов Кмет Декларация  

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СМОЛЯН     

1. Васил Димов Седянков Кмет на кметство
с. Широка Лъка
Декларация

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

2. Венко Славчев Палчев Кмет на кметство
с. Виево
Декларация

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

3. Милко Младенов Кисьов Кмет на кметство
с. Могилица
Декларация

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

4. Недко Методиев Димитров Кмет на кметство
с. Влахово
Декларация 

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

5. Сийка Кирова Карталова – Суркова Кмет на кметство
с. Момчиловци
Декларация

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

6. Чавдар Антимов Червенков Кмет на кметство
с. Смилян
Декларация 

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

7. Явор Севдалинов Говедаров Кмет на кметство
с. Търън
Декларация 

Декларация 2019 г.

Декларация 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН      

1. Венера Райчева Аръчкова Председател на Общински съвет – Смолян Декларация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

1. Ангел Николаев Безергянов Общински съветник Декларация  
2. Божидар Огнянов Шуманов Общински съветник Декларация  
3. Валентин Венциславов Кюлхански Общински съветник Декларация   
4. Вижданка Велкова Младенова Общински съветник Декларация   
5. Виолета Делчева Бояджиева Общински съветник Декларация   
6. Денислав Емилов Костов Общински съветник Декларация   
7. Димитър Атанасов Ангелов Общински съветник Декларация   
8. Димитър Йовчев Кръстанов Общински съветник Декларация   
9. Екатерина Димитрова Гаджева Общински съветник Декларация   
10. Иван Иванов Френкев Общински съветник Декларация   
11. Иван Милков Гавазов Общински съветник Декларация  
12. Илия Николаев Томов Общински съветник Декларация  
13. Коста Атанасов Начев Общински съветник Декларация  
14. Костадин Кръстев Василев Общински съветник Декларация  
15. Мария Василева Семерджиева Общински съветник Декларация  
16. Милен Руженов Журналов Общински съветник Декларация  
17. Минчо Малинов Симов Общински съветник Декларация  
18. Петър Стефанов Мирчев Общински съветник Декларация  
19. Петър Стефанов Янев Общински съветник Декларация  
20. Рабие Лютвиева Кьосева Общински съветник Декларация  
21. Салих Рамадан Аршински Общински съветник Декларация  
22. Сийка Георгиева Йочева Общински съветник Декларация  
23. Софка Ясенова Иванова Общински съветник Декларация  
24. Стефан Атанасов Сабрутев Общински съветник Декларация  
25. Стоян Иванов Иванов Общински съветник Декларация  
26. Тодор Кирилов Митов Общински съветник Декларация  
27. Филип Христов Топов Общински съветник Декларация