> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

17.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 11 по т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол № 3:

Общински съвет – Смолян, открива процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г., за Районен съд – Смолян.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление за избор на съдебни заседатели

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1-1а - Заявление

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2-2а - Районен съд

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3а - Районен съд

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4а - Районен съд

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Окръжен съд