> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-373 ОТ 24.10.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-373 ОТ 24.10.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

30.10.2019

 ЗАПОВЕД № АП-03-14-373 ОТ 24.10.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

В Областна администрация - Смолян с вх.№ АП-03-09-1878/17.10.2019г. са постъпили Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 10.10.2019г. по Протокол № 59.