ПРОТОКОЛ

03.10.2019

 Днес, 30.09.2019 г. от 14.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12 се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 1208/17.07.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол № 55/17.07.2019 г.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Протокол