ПРОТОКОЛ

11.09.2019

На 10.09.2019 г. от 16:00 часа, в зала № 247, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1208/17.07.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол 55/ 17.07. 2019 г.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Протокол