> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

28.08.2019

На 27.08.2019 г. от 15.00 ч, Комисия определена с решение № 1208 от 17.07.2019 г. на ОбС , се събра да разгледа подадените документи към 22.08.2019 г. Поради това, че не са постъпили заявления от необходимия брой кандидати, Комисията взе Решение за удължаване на срока за приемане на документи за избор на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Приложение №1

PDF Файл - Приложение №2

PDF Файл - Приложение №2а

PDF Файл - Приложение №3

PDF Файл - Приложение №3а

PDF Файл -Приложение №4

PDF Файл - Приложение №4а

PDF Файл - Приложение №5