> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда > BG16M1OP002-5.003-0004 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”

BG16M1OP002-5.003-0004 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”

17.07.2019

 

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

телефон: 0879 903 538

email: [email protected]


28.02.2023 г.

Нов прием за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"


01.09.2022 г.

Нов прием за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"


28.04.2021 г.

Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.


01.12.2020 г.

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"


20.10.2020 г.

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Община Смолян напомня на всички граждани за задълженията им относно изпълнението на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.


24.07.2020 г.

PDF Файл - Презентация от Образователни - информационни срещи 


24.07.2020 г.

Проведоха се още три образователно-информационни срещи по Проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“


23.07.2020 г.

Проведоха се първите четири образователно-информационни срещи по Проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“


17.07.2020 г.

ПРЕДСТОЯЩИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“


26.05.2020 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“


25.06.2020 г.

ПОКАЗА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН”


03.04.2020 г.

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


28.02.2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА


09.01.2020 г. 

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист ОВК“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.


02.01.2020 г.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 31.03.2020 Г.


01.10.2019 г.

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"


21.08.2019 г.

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист ОВК“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.


17.07.2019 г.

ИНФРОМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG16M1OP002-5.003-0004 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”


01.07.2019 г.

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПОДПИСА В МОСВ ДОГОВОР ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ В СМОЛЯН

СМОЛЯН ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА МЕРКИ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС