> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

22.07.2019

В изпълнение на Решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 17.07.2019 г., отразено в Протокол №55 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Приложение №1

PDF Файл - Приложение №2

PDF Файл - Приложение №2а

PDF Файл - Приложение №3

PDF Файл - Приложение №3а

PDF Файл -Приложение №4

PDF Файл - Приложение №4а

PDF Файл - Приложение №5