> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-13-135 ОТ 09.05.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-13-135 ОТ 09.05.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

14.05.2019
ЗАПОВЕД № АП-03-13-135 от 09.05.2019 г. на Областен Управител на Област Смолян, с която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.