> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-114 ОТ 18.04.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-114 ОТ 18.04.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

09.05.2019

ЗАПОВЕД № АП-03-14-114 от 18.04.2019 г. на Областен Управител на Област Смолян, с която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.