> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда > BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния в

BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“

19.03.2019