ПИСМО

18.03.2019

Писмо до Директора на РИОСВ - СМОЛЯН, ведно с доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана на екологична оценка № СМ-01-02-ео/2009 г.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF файл - Писмо