> Начало > Международни дейности > Побратимени градове > РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ – ТАМБОВСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА МИЧУРИНСК

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ – ТАМБОВСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА МИЧУРИНСК

 

 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ – ТАМБОВСКА ОБЛАСТ,ОБЩИНА МИЧУРИНСК
СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 15.10.2018г.

 

Население: 93 330

Площ: 78 км2

 

Мичуринск (на руски: Мичуринск), Козлов до 1932 г., е вторият по население град в Тамбовска област, Русия. Административен център на Мичурински район. Мичуринск има статут на наукоград съгласно указ на президента на Русия от 4 ноември 2003 година. В него е създадено най-старото селекционно-генетично учреждение в страната – Всеруският научноизследователски институт по генетика и селекция на плодови растения „И. В. Мичурин“ (по-рано: Централна генетична лаборатория) на Руската академия на селскостопанските науки, както и Всеруският научноизследователски институт по градинарство „И. В. Мичурин“ (по-рано „ВНИИ по северно овощарство“).


Цел на сътрудничеството
Целта на сътрудничеството между Община Смолян и Община Мичуринска е да обедини усилията на двете страни да създадат благоприятни условия за развитие, разширяване и укрепване на сътрудничеството в областта на културата, образованието, спорта, туризма, местното самоуправление, научните и технологичните постижения.


Форми на сътрудничество:
Община Смолян и Община Мичуринск ще си сътрудничат в сферите на:

  • Наука - образование и спорт- посредством взаимодействие на образователните системи в полза на гражданите на двете страни, както и пряко сътрудничество за насърчаване на съвместни програми и проекти в областта на предучилищното, училищното образование, професионалното обучение и академичното образование; сътрудничество между спортни асоциации, асоциации и клубове, участие в състезания, международни състезания и обмяна на опит;
  • Културна дейност - обмен на творци в различни културни области, обмен на представители на художествената и културната самодейност, съвместна организация, конкурси, състезания, конференции, представления и турнета на ансамбли, достъпност на историческите и културните ценности за гражданите на двете страни, достъп до информацията, съхранявана в тези музеи, за по-нататъшно проучване и разпространение;
  • Туризъм - организиране на туристически пътувания на граждани по договорени екскурзии, както и разработване и провеждане на съвместни туристически програми, организиране и подкрепа за провеждане на изложения и панаири на продукти на предприятия и организации на град Смолян и град Мичуринск;
  • Обмяна на добри административни практики - обмен на опит в общинската администрация, организиране на взаимно обучение на общинските служители и лица, работещи в общински длъжности от взаимен интерес, съвместни съгласувани дейности в други области на взаимодействие на страните от взаимен интерес;
  • Подкрепа на проекти в памет на всички жертви на двата народа, загинали по време на Втората световна война;

 

Видеа, предоставени от
побратимения град Мичуринск,
разработени в рамките на проект
"Диалог на културите" - 2021г.