> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-45 ОТ 15.02.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-45 ОТ 15.02.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

19.02.2019

ЗАПОВЕД № АП-03-14-45 ОТ 15.02.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С която се връща Решения №1032 / 30.01.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.