> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-8 ОТ 08.01.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-8 ОТ 08.01.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

31.01.2019

ЗАПОВЕД № АП-03-14-8 ОТ 08.01.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С която се връщат за ново обсъждане Решения №№990, 991, 992, 993, 994, 1000, 1013, 1014, 1015 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ №990

РЕШЕНИЕ №991

РЕШЕНИЕ №992

РЕШЕНИЕ №993

РЕШЕНИЕ №994

РЕШЕНИЕ №1000

РЕШЕНИЕ №1013

РЕШЕНИЕ №1014

РЕШЕНИЕ №1015