> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-293 ОТ 27.09.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-293 ОТ 27.09.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

ЗАПОВЕД № АП-03-14-293 ОТ 27.09.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 932 и 935 от 11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 932

РЕШЕНИЕ № 935